About

Albert Guasch és llicenciat en Belles Arts. La seva pintura se situa en algun lloc entre el no-realisme i allò imaginari. A través d’espais silenciosos, figures solitàries, colors primordials i ombres irracionals, Albert Guasch porta l’espectador a un món subtilment més misteriós, anònim i universal. Els seus referents són força eclèctics, des del primitivisme i el surrealisme fins al lowbrow i el post-internet. Normalment treballa amb acrílics sobre fusta.

___

Albert Guasch graduated in Fine Arts from the University of Barcelona. His painting is somewhere between unrealism and the imaginary. Through silent spaces, solitary figures, primordial colors and irrational shadows, Albert Guasch brings the viewer into a subtly more mysterious, anonymous and universal world. He loves his eclectic interests from primitivism and surrealism to lowbrow and post-internet. He paints mostly with acrylics on wood.

Albert Guasch